NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

Khóa học Bóc tách khối lượng Revit 2024| Dành cho QS mới bắt đầu| Th.S Mai Bá Nhẫn

Tóm tắt bài viết
1. Bóc tách khối lượng là gì?
2. BIM là gì?
3. Revit là gì?
4. Mục tiêu của khóa học này là gì?
5. Khóa học này dành cho ai?
6. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học?
7. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
8. Hình thức học như thế nào?
9. Bản quyền phần mềm dùng để học tập như thế nào?
10. Cách thức đăng ký như thế nào?

Bóc tách khối lượng Revit 2024

Giới thiệu:
Khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024" do Th.S Mai Bá Nhẫn giảng dạy, dành cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực QS. Khóa học sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức về BIM và Revit, cùng kỹ năng bóc tách khối lượng, quản lý khối lượng và lập dự toán công trình. Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng tạo lập và thống kê khối lượng từ mô hình Revit, và tự tin làm việc tại các đơn vị thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư. Khóa học trực tuyến qua Zoom, với lịch học vào các chủ nhật hàng tuần. Đăng ký ngay để nâng cao kỹ năng và hiệu quả công việc của bạn!
Nội dung chính:
1. Bóc tách khối lượng là gì?
    Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD có nêu rõ đo bóc khối lượng công trình như sau: Đo bóc khối lượng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự án, thi công xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, chỉ dẫn khác có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng công trình như thế nào?
    Căn cứ tại tiểu mục 1 Mục 2 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD có nêu rõ yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng công trình như sau:
- Hồ sơ đo bóc khối lượng công trình bao gồm: Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng, Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, các Bảng thống kê chi tiết (nếu có).
- Yêu cầu trong xây dựng Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng
+ Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng là bảng tổng hợp kết quả đo bóc khối lượng công tác xây dựng của công trình hoặc hạng mục công trình, cung cấp các thông tin về khối lượng và các thông tin có liên quan khác để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng.
+ Tất cả các công tác/nhóm công tác xây dựng cần thực hiện phải được ghi trong Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng được lập cho toàn bộ công trình hoặc lập riêng cho từng hạng mục công trình, gói thầu và theo kế hoạch tiến độ, yêu cầu thực hiện dự án.
+ Nội dung chủ yếu của Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng bao gồm: Danh mục các công tác/nhóm công tác, đơn vị tính, cách thức xác định khối lượng, kết quả xác định khối lượng, các thông tin mô tả công việc (nếu cần thiết). Việc bố trí và trình bày nội dung trong Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng phải đơn giản và ngắn gọn.
- Yêu cầu đối với Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng công trình.
Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình dùng để diễn giải chi tiết cách thức tính toán, kết quả xác định khối lượng trong quá trình đo bóc.
- Một số yêu cầu khác
+ Danh mục công việc cần thực hiện đo bóc khối lượng phù hợp với bản vẽ thiết kế, với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện được đầy đủ nội dung các công tác xây dựng cần xác định khối lượng, vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình.
Đối với những công tác đã có trong danh mục định mức hoặc đơn giá xây dựng được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính các công tác đó ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình phù hợp với tên gọi, đơn vị tính công tác xây dựng tương ứng trong hệ thống định mức hoặc đơn giá xây dựng công trình.
+ Đơn vị tính được lựa chọn theo yêu cầu quản lý và thiết kế thể hiện, phù hợp với đơn vị tính trong hệ thống định mức và đơn vị đo lường theo quy định hiện hành.
+ Các ký hiệu dùng trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình phải phù hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Các khối lượng theo thống kê của thiết kế thì phải ghi rõ theo số liệu thống kê của thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.
+ Kết quả đo bóc khối lượng công tác xây dựng từ Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của công trình được tổng hợp vào Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng sau khi đã được xử lý theo hướng dẫn làm tròn các trị số. Trường hợp kết quả tính toán là số thập phân thì lấy đến ba số sau dấu phẩy.

2. BIM là gì?
    Mô hình thông tin xây dựng (BIM), hay mô hình thông tin công trình là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số (được gọi là mô hình thông tin kỹ thuật số) trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình (công trình ở đây có thể là công trình xây dựng hay các sản phẩm công nghiệp). Về bản chất, có thể xem BIM là một hồ sơ thiết kế gồm những tập tin hay dữ liệu kỹ thuật số, chứa các mối liên hệ logic về mặt không gian, kích thước, số lượng, vật liệu của từng cấu kiện, bộ phận trong công trình. Những thông tin này được trao đổi và kết nối trực tuyến với nhau thông qua các phần mềm, để hỗ trợ cho việc quản lý và ra những quyết định liên quan tới công trình. Việc kết hợp các thông tin về các bộ phận trong công trình với các thông tin khác như định mức, đơn giá, tiến độ thi công... sẽ tạo nên một mô hình thực tại ảo của công trình, nhằm mục đích tối ưu hóa thiết kế, thi công, vận hành quản lý công trình (theo wikipedia).
    Những phần mềm hỗ trợ BIM được sử dụng bởi các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, để lên phương án, thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng nhiều hạng mục công trình xây dựng hay cơ sở hạ tầng khác nhau, như hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cung cấp điện, khí đốt, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đường giao thông, cầu, cảng, nhà ở, căn hộ, trường học, cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng... Một số phần mềm hỗ trợ BIM được sử dụng tương đối phổ biến có thể kể tới Autodesk Revit Architecture & Structure, Tekla Structure...(theo wikipedia).
    BIM (Building Information Modeling) là một quy trình tạo ra và quản lý các thông tin về một công trình xây dựng trong suốt vòng đời của nó. BIM sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tạo ra các mô hình 3D sống động, chứa đầy đủ các thông tin về kiến trúc, kết cấu, hệ thống M&E, và các yếu tố khác của công trình. BIM giúp cải thiện hiệu quả, chất lượng, và tính hợp tác của các bên liên quan trong dự án xây dựng (theo wikipedia)..
    ISO 19650-1:2018 định nghĩa BIM như sau: Sử dụng biểu diễn kỹ thuật số chung của một sản phẩm xây dựng để hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công và vận hành để tạo nên một cơ sở đáng tin cậy để đưa ra quyết định.
    Ủy ban Dự án Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ về Mô hình thông tin xây dựng đã định nghĩa về BIM như sau: Mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một biểu diễn kỹ thuật số của các đặc điểm về mặt vật lý và công năng của một tiện ích (công trình). Một mô hình BIM là nguồn thông tin chung để thu thập thông tin về một công trình, tạo nên một cơ sở đáng tin cậy cho quyết định trong suốt vòng đời của nó; từ giai đoạn sơ bộ ban đầu cho đến giai đoạn phá hủy. Thiết kế xây dựng truyền thống từ xưa tới nay phần lớn chỉ được thể hiện bằng bản vẽ hai chiều trên giấy (tức là các: bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết, vv.).

3. Revit là gì?
Revit là một phần mềm thiết kế và mô hình hóa thông tin công trình (BIM - Building Information Modeling) được phát triển bởi Autodesk. Đây là một công cụ quan trọng và phổ biến trong ngành xây dựng, kiến trúc và kỹ thuật cơ điện (MEP).
Các tính năng chính của Revit:
- Mô hình hóa 3D: Revit cho phép tạo ra các mô hình 3D của các tòa nhà, kết cấu, và hệ thống kỹ thuật cơ điện.
- BIM: Với Revit, người dùng có thể quản lý và chia sẻ thông tin công trình xuyên suốt vòng đời của dự án từ thiết kế, thi công đến vận hành.
- Thiết kế phối hợp: Revit hỗ trợ phối hợp giữa các bộ phận khác nhau trong dự án (kiến trúc, kết cấu, MEP) giúp giảm thiểu xung đột và lỗi thiết kế.
- Tài liệu hóa tự động: Các bản vẽ 2D như mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết có thể được tạo tự động từ mô hình 3D.
- Lập kế hoạch và quản lý chi phí: Revit hỗ trợ lập kế hoạch thi công và quản lý chi phí thông qua các tính năng ước lượng khối lượng và chi phí xây dựng.

4. Mục tiêu của khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024" là gì?
Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm Revit để thực hiện việc bóc tách khối lượng, quản lý khối lượng, và lập dự toán cho các công trình dân dụng, chung cư, nhà cao tầng.
Khóa học cũng giúp học viên nắm bắt xu hướng và tiềm năng của BIM trong lĩnh vực quản lý chi phí xây dựng, và hội nhập với thị trường quốc tế.

5. Khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024" dành cho ai?
Khóa học này dành cho các đối tượng sau:
+ Các kỹ sư QS, kỹ sư dự toán, kỹ sư giám sát, kỹ sư thiết kế, và các nhà quản lý dự án xây dựng, muốn nâng cao năng lực và hiệu quả công việc bằng cách áp dụng BIM vào dự toán.
+ Các sinh viên, học viên, và người quan tâm đến lĩnh vực quản lý chi phí xây dựng, muốn học hỏi và nắm bắt xu hướng và tiềm năng của BIM trong ngành xây dựng.
+ Các nhà thầu, chủ đầu tư, và các bên liên quan trong dự án xây dựng, muốn hiểu và sử dụng BIM để quản lý chi phí dự án một cách hiệu quả và minh bạch.

6. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024"?
- Nắm được kiến thức tổng quan về BIM và Revit
- Nắm được tổng quan về bóc tách khối lượng
- Làm chủ được các quy tắc tạo lập mô hình đảm bảo sự phù hợp với khối lượng dự toán
- Thành thạo việc duwjngj mô hình kết cấu, kiến trúc, hoàn thiện bằng phần mềm Revit cho công trình nhà cao tầng
- Biết cách thiết lập và thống kê khối lượng từ mô hình Revit
- Tự tin làm việc tại các đơn vị thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư

7. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
Khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024" có thời lượng là 8 buổi học, mỗi buổi 2 giờ. Lịch học là chủ nhật hàng tuần, sáng 09h00 - 11h00, chiều 14h00 -16h00.
Lộ trình học như sau:
Buổi 1: Giới thiệu về BIM, Revit, bóc tách khối lượng
Buổi 2: Các quy tắc tạo lập mô hình đảm bảo phù hợp với thông tin về khối lượng dự toán
Buổi 3,4: Tạo lưới trục, level tầng, mô hình kết cấu bê tông (Cột, dầm, sàn, móng, vách BTCT, bể, cọc, bê tông lót,...)
Buổi 5,6: Tạo lập mô hình kiến trúc hoàn thiện (Tường, cửa, sàn, trần, mái, hoàn thiện,...)
Buổi 7,8: Thiết lập và thống kê khối lượng toàn bộ công trình

8. Hình thức học như thế nào?
Khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024" được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thông qua nền tảng Zoom. Học viên sẽ được tham gia vào các buổi học trực tiếp với giảng viên, được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc. Học viên cũng sẽ được cung cấp tài liệu học, bài tập, và bộ cài phần mềm Revit để thực hành trên máy tính cá nhân.

9. Bản quyền phần mềm dùng để học tập như thế nào?
Học viên học và thực hành trên phần mềm chính hãng của Autodesk Revit

10. Cách thức đăng ký như thế nào?
Để đăng ký khóa học "Bóc tách khối lượng Revit 2024", bạn có thể làm theo các bước sau:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LỚP BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG REVIT 2024

Bóc tách khối lượng Revit 2024
Bóc tách khối lượng Revit 2024


Bấm đăng ký [tại đây]

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ gì, bạn có thể liên hệ với DTC qua số điện thoại 0913 009 112 hoặc email dutoandtc@gmail.com. DTC luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Chúc bạn học tập tốt và thành công!

[/tintuc]

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 5 )

 1. Khóa học thật tuyệt! Thầy Nhẫn giảng dạy rất dễ hiểu, giúp mình nắm vững kỹ năng bóc tách khối lượng và sử dụng Revit một cách hiệu quả

  Trả lờiXóa
 2. Tham gia khóa học này, mình đã tự tin hơn rất nhiều trong việc lập dự toán và quản lý khối lượng công trình. Cảm ơn thầy và đội ngũ hỗ trợ

  Trả lờiXóa
 3. Các buổi học trực tuyến rất tiện lợi và tương tác tốt. Mình học được rất nhiều kiến thức thực tế về BIM và Revit

  Trả lờiXóa
 4. Khóa học cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho cả những người mới bắt đầu như mình. Rất đáng để đầu tư

  Trả lờiXóa
 5. Mình thích cách thầy Nhẫn giải đáp thắc mắc chi tiết và nhiệt tình. Khóa học giúp mình cải thiện rõ rệt kỹ năng sử dụng Revit

  Trả lờiXóa

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học