NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

Khóa học lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024| Cơ bản & Nâng cao| Th.S Mai Bá Nhẫn| DTC

Tóm tắt bài viết: 
1. Quản lý dự án là gì?
2. Tiến độ thi công xây dựng là gì?
3. Mục đích của việc lập tiến độ?
4. Các bước lập tiến độ dự án
5. Phần mềm Ms Project là gì?
6. Quy trình sử dụng phần mềm Ms Project trong quản lý dự án?
7. Mục tiêu của khóa học này là gì?
8. Khóa học này dành cho ai?
9. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học?
10. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
11. Hình thức học như thế nào?
12. Nội dung chính của khóa học bao gồm những gì?
13. Phần mềm dùng để học tập như thế nào?
14. Cách thức đăng ký như thế nào?

Khóa học lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024

Giới thiệu
    Bạn đang học tập và làm việc trong lĩnh vực xây dựng, mong muốn tham gia vào công tác quản lý dự án xây dựng. Tuy nhiên bạn chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc mất quá nhiều thời gian để tự nghiên cứu.
    Vậy thì bạn không nên bỏ lỡ khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project  2024" do Th.S Mai Bá nhẫn - Giảng viên trường ĐH GTVT TP.HCM, giám đốc Công ty DTC giảng dạy. Đây là một khóa học thực tế, cập nhật, bám sát với yêu cầu của thị trường lao động. Khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức căn bản về quản lý dự án, ứng dụng thành thạo phần mềm Ms Project trong công tác lập và quản lý tiến độ, tài nguyên, chi phí của dự án như những người chuyên nghiệp.

Nội dung chính
1. Quản lý dự án là gì? 
- Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Luật xây dựng 2020).
- Quản lý dự án xây dựng là việc áp dụng các kỹ năng, kiến thức và công cụ kỹ thuật, để hình thành nên phương pháp nhằm hiện thực chiến lược, thực hiện một chuỗi các hoạt động nhằm đáp ứng và hoàn thành mục tiêu đề ra của dự án, trong phạm vi thời gian, nguồn lực và tài chính giới hạn (Luật xây dựng 2020).
- Các hình thức quản lý dự án (Luật xây dựng 2020)
+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực;
+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án;
+ Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc;
+ Tổ chức tư vấn quản lý dự án.
- Nội dung của quản lý dự án (Luật xây dựng 2020):
+ Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc;
+ Khối lượng công việc;
+ Chất lượng xây dựng;
+ Tiến độ thực hiện;
+ Chi phí đầu tư xây dựng;
+ An toàn trong thi công xây dựng;
+ Bảo vệ môi trường trong xây dựng;
+ Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng;
+ Quản lý rủi ro
2. Tiến độ thi công xây dựng là gì? 
- Khái niệm: Tiến độ xây dựng được hiểu là tài liệu về kế hoạch xây dựng. Theo đó, tiến độ xây dựng cần phải được thể hiện chi tiết, cụ thể, mang tính công khai, minh bạch về thời gian và trình tự thực hiện các hoạt động trong xây dựng, thực hiện phù hợp với các phương pháp kỹ thuật- công nghệ được lựa chọn phù hợp với công trình xây dựng đó (theo Wikipedia).
    Tiến độ xây dựng được xác định bao gồm hai phần là tiến độ thi công tổng thể và tiến độ thi công chi tiết. Tiến độ thi công của một công trình được xác định dựa trên tiến độ của các hạng mục, các công việc nhỏ được thực hiện trong xây dựng công trình và được xác định theo từng chủng loại, khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công công trình (theo Wikipedia).
- Nội dung quản lý tiến độ thi công bao gồm (Nghị định 06/2021/NĐ-CP):
+ Công trình xây dựng trước khi triển khai thi công phải được nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được chủ đầu tư chấp thuận.
+ Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.
+ Chủ đầu tư, bộ phận giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.
+ Trường hợp xét thấy tiến độ thi công xây dựng tổng thể của công trình bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể.
3. Mục đích của việc lập tiến độ?
+ Có kế hoạch để kiểm soát công việc
+ Biết được thời gian thực hiện: bắt đầu, kết thúc
+ Có kế hoạch kiểm soát và điều phối tài nguyên
+ Có kế hoạch về chi phí
+ Kiểm soát được rủi ro
+ Phân công công việc, đánh giá KPI
+ Kiểm soát được mục tiêu
+ Lập báo cáo
4. Các bước lập tiến độ dự án

các bước lập tiến độ msproject

5. Phần mềm Ms Project là gì?
    Microsoft Project là một trong ứng dụng quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Đây là phần mềm được phát triển để hỗ trợ việc quản lý dự án, phát triển kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án. Bên cạnh đó Microsoft Project còn giúp quản lý ngân sách, theo dõi tiến độ quá trình hoạt động và số lượng công việc, xác định các công việc cụ thể, sắp xếp thứ tự các công việc, ước tính nguồn lực cho hoạt động, ước tính thời lượng hoạt động (theo Microsoft).
    Chức năng chính của phần mềm Ms Project:
+ Lập kế hoạch cụ thể cho dự án.
+ Tính toán và xác định thời gian hoàn thành của dự án.
+ Thiết lập tiến độ thích hợp tùy vào từng nhiệm vụ nhỏ phải thực hiện.
+ Phân bổ nguồn lực và chi phí cho từng nhiệm vụ.
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thiết lập thời gian phải hoàn thành công việc.
+ Có thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch phù hợp dựa vào các ràng buộc về mặt thời gian và + chi phí tài nguyên hữu hạn tùy vào giai đoạn của dự án.
+ Cho phép sử dụng phương pháp Earned Value Method (Quản lý giá trị thu được) để quản lý tiến độ và chi phí.
+ Nhiều chế độ xem các thông tin về dự án khác nhau.
+ Đánh dấu, lọc, sắp xếp thông tin dự án tùy chọn để tối ưu hóa cách làm việc của bạn.
+ Cho phép cộng tác, chia sẻ dữ liệu, lên lịch họp với các thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc.
+ Thiết lập các báo cáo chuyên nghiệp để theo dõi, phân tích và đánh giá cho ban lãnh đạo, chủ đầu tư và các thành viên khác trong ban dự án.
6. Quy trình sử dụng phần mềm Ms Project trong quản lý dự án?
Quy trình sử dụng phần mềm Ms Project trong quản lý dự án?
7. Mục tiêu của khóa học này là gì?
Mục tiêu của khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024" là cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng phần mềm Ms Project trong việc lập và quản lý tiến độ, tài nguyên, chi phí dự án một cách bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả.
Khóa học cũng nhằm giúp học viên nâng cao năng lực làm việc thực tế, phát triển sự nghiệp và cơ hội trở thành một chuyên gia quản lý dự án chuyên nghiệp.
8. Khóa học này dành cho ai?
Khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024" dành cho các đối tượng sau:
- Sinh viên học tập sử dụng phần mềm Ms Project phục vụ cho các đồ án tổ chức thi công
- Kỹ sư xây dựng muốn sử dụng phần mềm Ms Project để quản lý dự án xây dựng
- Người mới bắt đầu muốn học tập quản lý dự án để phục vụ cho công việc hàng ngày
9. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học?
- Nắm cơ bản về quản lý dự án xây dựng
- Sử dụng thành thạo phần mềm Ms Project
- Có khả năng lập và quản lý tiến độ, tài nguyên, chi phí dự án
- Chứng chỉ tốt nghiệp phục vụ công việc thực tế
10. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
Khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024" có thời lượng là 4 ngày thứ bảy. Ca 1: 19h00 - 21h00; Ca 2: 21h00 - 23h00.
Lộ trình học như sau:
Buổi 1: Tổng quan về quản lý dự án
Buổi 2: Thiết lập khai báo thông tin trong phần mềm Ms Project
Buổi 3: Đường gantt và xung đột tài nguyên
Buổi 4: Xuất biểu đồ, in ấn
Buổi 5: Cập nhật quản lý tiến độ, tài nguyên, chi phí
Buổi 6: Đánh giá dự án bằng phương pháp EVM
Buổi 7: Theo dõi dự án
Buổi 8: Mô hình cộng tác trong quản lý dự án
11. Hình thức học như thế nào?
Khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024" được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thông qua nền tảng Zoom. Học viên sẽ được tham gia vào các buổi học trực tiếp với giảng viên, được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc. Học viên cũng sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập.
12. Nội dung chính của khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024" bao gồm những gì?
- Tổng quan về quản lý dự án, quy trình lập và quản lý tiến độ dự án
- Thực hành lập và quản lý tiến độ tài nguyên, chi phí cho dự án cụ thể
- Tự động hóa kết nối dự toán và tiến độ dự án
- Truy xuất dữ liệu, kết nối dự án thành phần
- Đánh giá hiệu quả dự án bằng phương pháp EVM
- Làm chủ các báo cáo quan trọng trong quá trình quản lý dự án
- Xuất và in ấn hồ sơ tiến độ dự án
- Xem chi tiết đề cương bên dưới
13. Phần mềm dùng để học tập như thế nào?
Sử dụng phần mềm Ms Project, Excel, phần mềm dự toán F1
14. Cách thức đăng ký như thế nào?
Để đăng ký khóa học "Lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024", bạn có thể làm theo các bước sau:

Bấm đăng ký [tại đây]
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ gì, bạn có thể liên hệ với DTC qua số điện thoại 0913.009.112 hoặc email dutoandtc@gmail.com. DTC luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Chúc bạn học tập tốt và thành công!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG MS PROJECT 2024

Khóa học lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024
Khóa học lập và quản lý tiến độ dự án bằng Ms Project 2024[/tintuc]

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 7 )

 1. Khóa học bổ ích. Cảm ơn Thầy

  Trả lờiXóa
 2. Thầy dạy và hỗ trợ khá nhiệt tình. Các bạn nên tham khảo theo học.

  Trả lờiXóa
 3. Cảm ơn những chia sẻ thiết thực ,kiến thức phong phú và rât hay ,sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai sắp tới của em . một lần nửa cảm ơn Thầy chúc Thầy Cô sức khỏe và đội ngũ DTC ngày càng phát triển vững mạnh

  Trả lờiXóa
 4. Rất cảm ơn DTC đã có khoá học truyền tải được nội dung rất tốt cho các học viên về quy trình lập tiến độ và các phương thức thực tế để có thể rút ngắn thời gian tìm hiểu.

  Trả lờiXóa
 5. Gặp được thầy và trung tâm là một điều may mắn đối với cá nhân em và em tin rằng những học viên khác cũng có cảm nghĩ như vậy. Sự nhiệt huyết của thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập, được bổ sung thêm những kiến thức làm hành trang cho tương lại sau này.Cuối cùng, em chúc trung tâm ngày càng phát triển không ngừng.Trở thành một trung tâm đạo tạo kỹ sư QS hàng đầu Việt nam.

  Trả lờiXóa
 6. Cảm ơn DTC khóa học Dự toán của thầy Nhẫn về những chia sẽ và học tập từ những buổi học nhiều bổ ích mà chưa có ai dạy từ thực tế. Kính chúc thầy và DTC năm mới nhiều bình an, sức khỏe và vui vẻ!

  Trả lờiXóa
 7. Cảm ơn Thầy Nhẫn rất nhiều! Thầy dạy rất tâm huyết và truyền đạt rất dễ hiểu, tận tình.

  Trả lờiXóa

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học