NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

  [tintuc]

Khóa học đấu thầu xây dựng 2024| Cơ bản & Qua mạng| Th.S Mai Bá Nhẫn| DTC

Tóm tắt bài viết: 
1. Đấu thầu là gì?
2. Đấu thầu xây dựng là gì?
3. Phân loại đấu thầu?
4. Những quy định pháp luật mới nhất hiện nay về đấu thầu là gì?
5. Yêu cấu chứng chỉ hành nghề đấu thầu đối với cá nhân như thế nào?
6. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu?
7. Mục tiêu của khóa học này là gì?
8. Khóa học này dành cho ai?
9. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học?
10. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
11. Hình thức học như thế nào?
12. Nội dung chính của khóa học bao gồm những gì?
13. Phần mềm dùng để học tập như thế nào?
14. Cách thức đăng ký như thế nào?
Khóa học đấu thầu xây dựng 2024

Giới thiệu
    Bạn đang học tập và làm việc trong lĩnh vực xây dựng, mong muốn tham gia vào công tác đấu thầu xây dựng. Tuy nhiên bạn chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc mất quá nhiều thời gian để tự nghiên cứu.
    Vậy thì bạn không nên bỏ lỡ khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024" do Th.S Mai Bá nhẫn - Giảng viên trường ĐH GTVT TP.HCM, giám đốc Công ty DTC giảng dạy. Đây là một khóa học thực tế, cập nhật, bám sát với yêu cầu của thị trường lao động. Khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức căn bản về đấu thầu, khả năng xử lý tình huống trong đấu thầu, kỹ năng đọc quản lý văn bản pháp luật, thao tác đấu thầu qua mạng như những người chuyên nghiệp.

Nội dung chính
1. Đấu thầu là gì? 
- Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình (Khoản 8, điều 4, Luật 22).
- Đấu thầu qua mạng là việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn (Khoản 9, điều 4, Luật 22).
- Đấu thầu quốc tế là hoạt động đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài được tham dự thầu (Khoản 10, điều 4, Luật 22).
- Đấu thầu trong nước là hoạt động đấu thầu chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước được tham dự thầu (Khoản 11, điều 4, Luật 22).
2. Đấu thầu xây dựng là gì? 
Đấu thầu xây dựng là hoạt động thực hiện việc tìm kiếm một công trình xây dựng tiềm năng để thực hiện việc xây dựng dựa trên nguồn vốn đầu tư từ nhà đầu tư và hoạt động này có thể nói chính là một sự tranh giành một công trình xây dựng.
3. Phân loại đấu thầu? 
- Theo phạm vi:
+ Đấu thầu trong nước
+ Đấu thầu quốc tế
- Theo đối tượng
+ Đấu thầu xây lắp (Đấu thầu xây dựng)
+ Đấu thầu tư vấn, phi tư vấn
+ Đấu thầu mua sắm hàng hóa
+ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
- Theo phương thức đấu thầu:
+ Đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
+ Đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
+ Đấu thầu 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ
+ Đấu thầu 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ
- Theo hình thức đấu thầu:
+ Đấu thầu rộng rãi (Điều 21 Luật đấu thầu)
+ Đấu thầu hạn chế (Điều 22 Luật đấu thầu)
+ Chỉ định thầu (Điều 23 Luật đấu thầu)
+ Chào hàng cạnh tranh (Điều 24 Luật đấu thầu)
+ Mua sắm trực tiếp (Điều 25 Luật đấu thầu)
+ Tự thực hiện (Điều 26 Luật đấu thầu)
+ Tham gia thực hiện của cộng đồng (Điều 27 Luật đấu thầu)
+ Đàm phán giá (Điều 28 Luật đấu thầu)
+ Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Điều 29 Luật đấu thầu)
4. Những quy định pháp luật mới nhất về đấu thầu hiện nay là gì? 
- Luật đấu thầu 22/2023/QH15
- Nghị định 23/2024/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
- Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
- Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT: Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
- Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT: Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực 
5. Yêu cấu chứng chỉ hành nghề đấu thầu đối với cá nhân như thế nào?
Thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định phải đáp ứng yêu cầu sau đây:
- Có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu thuộc Bộ KHĐT, Sở KHĐT các tỉnh, thành phố thuộc trung ương cấp.
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
- Có tối thiểu 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu
- Cá nhân thực hiện thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ được giao (không bao gồm tư vấn đấu thầu) không bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
- Trường hợp cần ý kiến của chuyên gia chuyên ngành thì các chuyên gia này không bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.
Trích khoản 1, điều 7, TT02/2024/TT-BKHĐT 
6. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu?
Các hành vi bị cấm trong đấu thầu?
7. Mục tiêu của khóa học này là gì?
Mục tiêu của khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024" là cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ dự thầu một cách bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng pháp luật. 
Khóa học cũng nhằm giúp học viên nâng cao năng lực làm việc thực tế, phát triển sự nghiệp và cơ hội trở thành một chuyên gia đấu thầu chuyên nghiệp.
8. Khóa học này dành cho ai?
Khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024" dành cho các đối tượng sau:
- Sinh viên đang rất yếu về đấu thầu, không hiểu khi học trên lớp hoặc kiến thức trên lớp quá sơ sài.
- Kỹ sư Kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng đã mất gốc vì lâu quá chưa tiếp xúc với đấu thầu
- Người mới bắt đầu muốn học tập đấu thầu để phục vụ cho công việc hàng ngày
9. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học?
- Nâng cao kỹ năng đọc và quản lý văn bản pháp luật đấu thầu
- Nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong đấu thầu
- Nắm vững kiến thức căn bản về đấu thầu
- Có khả năng lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
- Có khả năng lập hồ sơ dự thầu
- Có khả năng thao tác trên hệ thấu đấu thầu qua mạng của quốc gia
10. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
Khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024" có thời lượng là 4 ngày chủ nhật. Sáng từ 9h00 - 11h00; chiều 14h00 - 16h00.
Lộ trình học như sau:
Buổi 1,2,3: Tổng quan về đấu thầu
Buổi 4: Hợp đồng
Buổi 5: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
Buổi 6: Lập hồ sơ dự thầu xây dựng
Buổi 7: Thực hành đấu thầu qua mạng
Buổi 8: Tổng kết, giải đáp thắc mắc
11. Hình thức học như thế nào?
Khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024" được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thông qua nền tảng Zoom. Học viên sẽ được tham gia vào các buổi học trực tiếp với giảng viên, được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc. Học viên cũng sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập.
12. Nội dung chính của khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024" bao gồm những gì?
- Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
- Lập hồ sơ mời thầu
- Đánh giá hồ sơ dự thầu
- Lập hồ sơ dự thầu
- Hợp đồng xây dựng
- Thực hành đấu thầu qua mạng
- Xem chi tiết đề cương bên dưới
13. Phần mềm dùng để học tập như thế nào?
Học trên hệ thống đấu thầu qua mạng của quốc gia: muasamcong.mpi.gov.vn
Sử dụng phần mềm Dự toán F1 để lập giá thầu online
14. Cách thức đăng ký như thế nào?
Để đăng ký khóa học "Đấu thầu xây dựng 2024", bạn có thể làm theo các bước sau:

Bấm đăng ký [tại đây]
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ gì, bạn có thể liên hệ với DTC qua số điện thoại 0913.009.112 hoặc email dutoandtc@gmail.com. DTC luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Chúc bạn học tập tốt và thành công!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 2024

Khóa học đấu thầu xây dựng 2024
Khóa học đấu thầu xây dựng 2024
[/tintuc]

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 4 )

 1. Khóa học cung cấp các thông tin căn bản và thực tế.
  Cảm ơn Trung tâm.

  Trả lờiXóa
 2. Khóa học khá bổ ích đối với mình.
  Ủng hộ và cảm ơn DTC.
  Cảm ơn Thầy Nhẫn

  Trả lờiXóa
 3. Thầy dạy nhiệt tình, tham mưu cho học viên nhiều vấn đề thực tế.
  Cảm ơn Thầy

  Trả lờiXóa

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học