NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

Khóa học Dự toán - Giá thầu - Ngân sách 2024| Sự khởi đầu vững chắc của nghề QS| Th.S Mai Bá Nhẫn| DTC

Tóm tắt bài viết
1. Dự toán là gì?
2. Giá thầu là gì?
3. Ngân sách là gì?
4. Mục tiêu của khóa học này là gì?
5. Khóa học này dành cho ai?
6. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học?
7. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
8. Hình thức học như thế nào?
9. Nội dung chính của khóa học bao gồm những gì?
10. Bản quyền phần mềm dùng để học tập như thế nào?
11. Cách thức đăng ký như thế nào?

Khóa học Dự toán - Giá thầu - Ngân sách

Giới thiệu
    Bạn đang học tập và làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, giám sát, quản lý dự án? Bạn muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về dự toán, giá thầu, ngân sách cho các công trình xây dựng? Bạn mong muốn trở thành một chuyên gia QS (Quantity Surveyor) chuyên nghiệp, có thu nhập cao và được nhiều nhà thầu, chủ đầu tư tin tưởng?
    Nếu câu trả lời là có, thì bạn không nên bỏ lỡ khóa học "Dự toán, Giá thầu, Ngân sách 2024" do Th.S Mai Bá Nhẫn - Giảng viên ĐH GTVT TP.HCM, Giám đốc Công ty DTC giảng dạy. Đây là một khóa học thực tế, cập nhật, bám sát với yêu cầu của thị trường và pháp luật về dự toán, giá thầu, ngân sách trong lĩnh vực xây dựng. Khóa học sẽ giúp bạn nắm vững các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp và công cụ để thực hiện các công việc liên quan đến dự toán, giá thầu, ngân sách một cách chính xác, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Nội dung chính:
1. Dự toán xây dựng là gì?
- Khái niệm: Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. (Nghị định 10/2021/NĐ-CP)
- Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng, trừ các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác tính chung cho cả dự án.
- Ý nghĩa: 
+ Thứ nhất, lập dự toán có ý nghĩa giúp chủ đầu tư biết được số tiền sẽ phải chi trả ra để có được công trình.
+ Thứ hai, lập dự toán có ý nghĩa xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu.
+ Thứ ba, lập dự toán có ý nghĩa giúp tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
+ Thứ tư, lập dự toán có ý nghĩa được sử dụng để làm căn cứ để thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Mục đích: 
+ Để dự tính được các khoản tiền phải chi trước cho các hạng mục, giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt khâu huy động vốn.
+ Để khi dự toán được chi phí thì nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn nhà thầu nào cho phù hợp và tiết kiệm được kinh phí.
+ Để thông qua các bảng dự toán đã lập, nhà đầu tư có căn cứ xem xét phí tổn và giá trị của công trình được xác định từ đây. Đây cũng chính là tài liệu cần lưu trong bộ hồ sơ sau này quyết toán khi công trình hoàn thành.
+ Để làm căn cứ các con số dự tính được, nhà đầu tư sẽ lên kế hoạch đầu tư và cung cấp số liệu cho ngân hàng để ngân hàng tiến hành cấp vốn khi có nhu cầu vay.
+ Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.
+ Là cơ sở cho việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa chủ đầu tư và nhà thầu cũng như trong trong việc thanh quyết toán công trình sau khi thi công.

2. Giá dự thầu xây dựng là gì?
- Khái niệm: Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Luật Đấu thầu năm 2023)
- Vai trò: Giá dự thầu có vai trò quan trọng trong quá trình lựa chọn và thực hiện dự án đấu thầu, đảm bảo cho các bên có trách nhiệm và cam kết thực hiện công việc một cách nghiêm túc và đúng tiến độ. Giá dự thấu phản ánh khả năng tài chính của nhà thầu, khả năng cạnh tranh của nhà thầu trên thị trường, nó ảnh hưởng đến khả năng trúng thầu, hợp đồng, thực hiện và hoàn thành gói thầu của nhà thầu. Giá thầu cũng là cơ sở để xác định ngân sách cho công trình xây dựng.
- Nội dung: Nội dung của giá dự thầu bao gồm các thông tin về chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Các thông tin này có thể bao gồm: chi phí vật liệu, nhân công, vận chuyển, thuế, phụ phí và các chi phí khác.
- Một số lưu ý khi lập giá thầu: Khi lập giá dự thầu, nhà thầu cần lưu ý một số điểm sau:
+ Hiểu rõ yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.
+ Xác định chính xác các chi phí liên quan đến việc thực hiện gói thầu.
+ Đánh giá khả năng cạnh tranh của giá dự thầu so với các nhà thầu khác.
+ Xem xét các yếu tố rủi ro và lợi ích kỳ vọng khi xác định giá dự thầu.
+ Tuân thủ các quy định pháp lý và quy định của bên mời thầu khi lập giá dự thầu.

3. Ngân sách thi công là gì?
- Khái niệm: Ngân sách thi công, cũng được gọi là ngân sách dự án, là một kế hoạch chi tiết về tất cả các chi phí và doanh thu dự kiến cho một dự án cụ thể (wikipedia.org) nó giúp các hoạt động tài chính của dự án diễn ra đúng kế hoạch.
- Vai trò: Ngân sách có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của dự án xây dựng, vì nó ảnh hưởng đến các quyết định về phân bổ, điều phối, giám sát, kiểm tra, thanh toán, quyết toán... Ngân sách cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả đầu tư của công trình xây dựng.
- Nội dung: Ngân sách thi công bao gồm các thông tin về mức chi phí để có thể hoàn thành dự án. Nó đặt ra các mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiêu chi tiết cho từng hạng mục. Các thông tin này phải đảm bảo được tính chính xác, minh bạch.

4. Mục tiêu của khóa học "Dự toán, Giá thầu, Ngân sách 2024" là gì?
Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến dự toán, giá thầu, ngân sách cho các công trình xây dựng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng pháp luật. 
Khóa học cũng nhằm giúp học viên nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sự nghiệp và trở thành một chuyên gia QS uy tín và chất lượng.

5. Khóa học "Dự toán, giá thầu, ngân sách 2024" dành cho ai?
Khóa học này dành cho các đối tượng sau:
- Các kỹ sư, kiến trúc sư, giám sát viên, quản lý dự án đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, giám sát, quản lý dự án.
- Các nhà thầu, nhà phân phối, nhà cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ cho các dự án xây dựng.
- Các nhà đầu tư, chủ đầu tư, chủ thầu, chủ dự án, chủ công trình xây dựng.
- Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành liên quan đến xây dựng, thiết kế, quản lý dự án.
- Các cá nhân có nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng về dự toán, giá thầu, ngân sách trong lĩnh vực xây dựng.

6. Người học sẽ nhận được gì sau khóa học "Dự toán, giá thầu, ngân sách 2024"?
- Nắm vững các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp và công cụ để thực hiện các công việc liên quan đến dự toán, giá thầu, ngân sách cho các công trình xây dựng.
- Am hiểu về đơn giá, định mức xây dựng, có khả năng ước tính chi phí, xác định giá dự toán, giá thầu, ngân sách cho những công trình vốn ngân sách nhà nước và tư nhân
- Thành thạo các phần mềm dự toán chuyên nghiệp phục vụ cho công việc
- Bạn sẽ rất xuất sắc về excel và phương pháp tổ chức quản lý dữ liệu.
- Nhận được chứng chỉ dự toán, chính thức bước chân vào cánh cửa "Nghề QS"

7. Lịch học và lộ trình học như thế nào?
Khóa học "Dự toán, giá thầu, ngân sách 2024" có thời lượng là 8 buổi học, mỗi buổi 2 giờ. Lịch học cố định vào các buổi tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 19h30 đến 21h30.
Lộ trình học như sau:
Buổi 1: Tổng quan về quản lý chi phí ĐTXD và pháp luật xây dựng
Buổi 2: Suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
Buổi 3: Tổng mức đầu tư
Buổi 4: Tổng quan dự toán xây dựng và giá xây dựng
Buổi 5,6: Thực hành lập dự toán (excel và phần mềm dự toán), đơn giá, định mức xây dựng
Buổi 7: Thực hành lập giá thầu và ngân sách thi công
Buổi 8: Sửa bài tốt nghiệp, tổng kết đánh giá.

8. Hình thức học như thế nào?
Khóa học "Dự toán, giá thầu, ngân sách 2024" được tổ chức theo hình thức trực tuyến, thông qua nền tảng Zoom. Học viên sẽ được tham gia vào các buổi học trực tiếp với giảng viên, được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc. Học viên cũng sẽ được cung cấp tài liệu học, bài tập, và bộ cài phần mềm dự toán để thực hành trên máy tính cá nhân.

9. Nội dung chính khóa học "Dự toán, giá thầu, ngân sách 2024" bao gồm những gì?
- Trình tự đầu tư, chính sách pháp luật xây dựng
- Chính sách pháp luật về quản lý chi phí
- Suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình
- Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư
- Dự toán xây dựng
- Giá xây dựng, định mức xây dựng
- Giá dự thầu
- Ngân sách thi công
- Xem thêm đề cương chi tiết bên dưới

10. Bản quyền phần mềm dùng để học tập như thế nào?
Học viên được tặng phần mềm dự toán F1 bản quyền 12 tháng trị giá 1 triệu. 

11. Cách thức đăng ký khóa học "Dự toán, giá thầu, ngân sách 2024" như thế nào?
Để đăng ký khóa học dự toán, giá thầu, ngân sách, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bấm đăng ký [tại đây]
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ gì, bạn có thể liên hệ với DTC qua số điện thoại 0913.009.112 hoặc email dutoandtc@gmail.com. DTC luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Chúc bạn học tập tốt và thành công!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA HỌC DỰ TOÁN, GIÁ THẦU, NGÂN SÁCH 2024

KHÓA HỌC DỰ TOÁN, GIÁ THẦU, NGÂN SÁCH
KHÓA HỌC DỰ TOÁN, GIÁ THẦU, NGÂN SÁCH

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN GẦN ĐÂY

Chứng chỉ lớp dự toán, giá thầu, ngân sách của DTC

[/tintuc]
Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 12 )

 1. Em đã từng tham gia khóa học này.
  Rất tuyệt vời.
  Xin cảm ơn Thầy và DTC đã tạo ra khóa học.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin chào a/c.
   DTC xin cảm ơn anh/chị đã tin yêu và chọn DTC làm bạn đồng hành trong khóa học này.
   Kính chúc a/c luôn mạnh khỏe, bình an và thành đạt hơn nữa.
   Hy vọng sẽ sớm được gặp lại a/c tại một khóa học khác của DTC trong thời gian tới.
   Trân trọng cảm ơn!

   Xóa
 2. Nguyễn Hoàng Tânlúc 11:30 27 tháng 12, 2023

  Thầy Nhẫn dạy khóa nào cũng chất lượng và nhiệt tình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin chào anh Nguyễn Hoàng Tân
   DTC xin cảm ơn anh đã tin yêu và chọn DTC làm bạn đồng hành trong khóa học này.
   Kính chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an và thành đạt hơn nữa.
   Hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh tại một khóa học khác của DTC trong thời gian tới.
   Trân trọng cảm ơn!

   Xóa
 3. Thầy cho em hỏi sinh viên năm mấy là bắt đầu học khóa này được ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn thân mến!
   Đối với sinh viên xây dựng, việc trang bị kiến thức về dự toán là vô cùng cần thiết.
   Chính vì thế, học càng sớm sẽ giúp các bạn càng có nhiều kinh nghiệm và xây dựng cho mình một hồ sơ năng lực vững vàng.
   Thông thường, sinh viên cuối năm 2 đầu năm 3 là có thể theo học được rồi em nhé.
   Cảm ơn em đã quan tâm

   Xóa
 4. Mình đã đi làm hơn 7 năm về xây dựng, được người giới thiệu học lớp này để bồi dưỡng thêm về dự toán, giá rổ. Thấy rất bổ ích

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin chào anh Ngọc Tiên
   DTC xin cảm ơn anh đã tin yêu và chọn DTC làm bạn đồng hành trong khóa học này.
   Kính chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an và thành đạt hơn nữa.
   Hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh tại một khóa học khác của DTC trong thời gian tới.
   Trân trọng cảm ơn!

   Xóa
 5. Xin hỏi khóa học này có dạy online không ạ. Em ở Quảng Binh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn Trần Ngọc Phúc.
   Khóa học Dự toán, giá thầu, ngân sách vẫn có hình thức học online qua Zoom, bạn có thể tham gia học tập cùng với giảng viên ở bất cứ đâu.
   Hy vọng sẽ sớm gặp được bạn tại khóa học.
   Chúc bạn luôn mạnh khỏe thành đạt

   Xóa
 6. Khóa học của mình có cấp chứng chỉ không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn Phan Hữu Long.
   Các khóa học của DTC đều được đánh giá đo lường bằng các bài tập thực tế.
   Học viên đạt yêu cầu sẽ được đánh giá xếp loại và cấp chứng chỉ để làm việc

   Xóa

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học