NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

du-toan-chi-phi-bao-cao-chu-truong-dau-tu

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng là công việc tư vấn đầu tư xây dựng (theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP điều 31 khoản 1) được thực hiện ở giai đoạn Chủ trương đầu tư của dự án có sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn ODA/vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Dự toán chi phí tư vấn gồm các khoản chi phí: chi phí chuyên gia (Ccg); chi phí quản lý (Cql); chi phí khác (Ck); thu nhập chịu thuế tính trước (TL); thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chi phí dự phòng (Cdp). Các khoản chi phí được xác định cụ thể như sau:

-----

>>> Đăng ký học dự toán xây dựng

>>> Đăng ký học Revit

>>> Đăng ký học Ms.Project

>>> Nhận lập dự toán công trình

-----

1. Chi phí chuyên gia (Ccg)

Xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (số lượng tháng-người, ngày-người hoặc giờ-người) và tiền lương của chuyên gia tư vấn.

Công thức xác định: Ccgi = Scgi x Tcgi x Lcgi

- Scgi là số lượng chuyên gia loại i cần thiết để thực hiện công việc, dự kiến 03÷04 chuyên gia gồm: chủ nhiệm dự án (01 người), kỹ sư chính (01÷02 người), kỹ sư kinh tế (01 người)

- Tcgi là thời gian làm việc của chuyên gia, dự kiến 10÷20 ngày (bao gồm cả chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo)

- Lcgi là tiền lương của chuyên gia loại i (chuyên gia trong nước xác định theo Thông tư 11/2021/TT-BXD phụ lục 4, bảng 6.3, chuyên gia nước ngoài xác định theo thông lệ quốc tế)

Bảng 6.3: ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG

Nhóm chuyên gia

Chuyên gia tư vấn xây dựng

Đơn giá/ngày công

Nhóm I

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

- Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

Không vượt quá 1.500.000 đồng/ngày công

Nhóm II

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Chủ trì một hoặc một số hạng mục thuộc gói thầu tư vấn.

Không vượt quá 1.150.000 đồng/ngày công

Nhóm III

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

Không vượt quá 770.000 đồng/ngày công

Nhóm IV

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có dưới 3 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

Không vượt quá 580.000 đồng/ngày công

2. Chi phí quản lý (QL)

bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động của bộ phận quản lý, điều hành tổ chức tư vấn (tiền lương của bộ phận quản lý), chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn; chi phí văn phòng làm việc; chi phí xã hội (đóng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...theo quy định thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn); mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các khoản chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tư vấn.

Chi phí quản lý xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí chuyên gia, cụ thể tại Bảng 6.1:

Bảng 6.1: TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ

Chi phí chuyên gia (tỷ đồng)

< 1

1 ÷<5

≥5

Chi phí quản lý (tỷ lệ %)

55

50

45

3. Chi phí khác (K)

Chi phí khác bao gồm chi phí đi lại, lưu trú (nếu có); chi phí văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định trên cơ sở dự kiến nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư vấn. Được xác định bằng 10% x (CG + QL)

4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TN)

Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng 6% x (CG + QL)

5. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng được xác định bằng 10% x (CG + QL + K + TN)

6. Dự phòng (DP)

Chi phí dự phòng được xác định bằng 10% x (CG + QL + K + TN + VAT)

----

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XÂY DỰNG DTC

www.dutoancongtrinh.edu.vn

Chiêu sinh các lớp học xây dựng hàng tháng, cam kết làm được việc.

Bấm đăng ký ngay

-----

[/tintuc]

Từ khóa:

Chi phí lập báo cáo chủ trương đầu tư Chi phí lập báo cáo chủ trương đầu tư Chi phí lập báo cáo chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư 

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 1 )

  1. Bổ ích. Xin cảm ơn DTC
    Mong được đón đọc thêm

    Trả lờiXóa

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và câu hỏi của bạn về bài viết này!

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học