NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

        Hiện nay CLB có tổ chức lớp Chuyên thực hành soạn Hợp đồng và Làm hồ sơ thanh quyết toán cho các nguồn vốn khác nhau bao gồm: Vốn Ngân hàng thế giới (WB), Vốn vay ODA, Vốn Ngân sách, Vốn tư nhân. 

Không chỉ hướng dẫn lý thuyết như những nơi khác, học viên sẽ được giảng viên hướng dẫn từng bước để làm thủ tục hồ sơ thanh toán cho từng loại công trình, từng loại hợp đồng và nguồn vốn khác nhau.


THÔNG BÁO
V/V KHAI GIẢNG LỚP HỢP ĐỒNG - THANH QUYẾT TOÁN

LỚP CHUYÊN THỰC HÀNH LÀM HỢP ĐỒNG, THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
(Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo NĐ 37/2015 NĐ-CP và thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành A-B; 
quyết toán vốn Dự Án theo TT08/2016 TT-BTC)

- Hình thức học: Học kèm chuyên sâu (Số lượng có hạn <=15 học viên/lớp)

- Khai giảng: Mỗi tháng khai giảng 2 khóa vào những ngày đầu tháng.

- Thời gian: 6 buổi tối. Từ 18h đến 20h30 - Học vào thứ 7 và CN
        
- Địa điểm: 
                 + Tp HCM: 143A/36 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
                 
- Học phí: 1.700.000 vnđ (Áp dụng cho người đi làm)
  Đặc biệt: 1.100.000 vnđ (Áp dụng cho sinh viên - photo thẻ sinh viên chính quy còn hạn kèm theo)

- Giảng viên: Ths. Ks. Thầy Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Đấu thầu Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát Thanh Tuấn

- Liên hệ đăng ký: 01654.696.255 (Ms. Kim Búp)

NHỮNG CAM KẾT KHI ĐĂNG KÝ HỌC:

1. Một lớp học tối đa là 15 học viên, kèm từng học viên.

2. Học viên được học và thực hành Soạn thảo hợp đồng và Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình thực tế. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và chi tiết của của giảng viên.

3. Phương pháp giảng dạy "Người thật việc thật" và "Cầm tay chỉ việc". Giúp học viên dễ hiểu và có thể tự làm được sau khi hoàn thành khóa học.

4. Chứng chỉ Nghiệp Vụ Thanh Quyết Toán cao quý sẽ trao cho bạn khi bạn vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của CLB. 

5. Học viên được hỗ trợ miễn phí lâu dài sau khi hoàn thành khóa học.

6. Học viên được học trong phòng máy lạnh, đầy đủ nước và Tea-break, Wifi.

7. Sau khi học xong 6 buổi, nếu học viên cảm thấy mình chưa làm được việc phần nào thì được học lại phần đó miễn phí.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Stt
Ngày
Nội dung
1
…/.../2017
I. PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm tổng quan về Dự án đầu tư xây dựng công trình các thủ tục pháp lý hình thành dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Khái niệm về giá dự toán, giá dự thầu, giá đề xuất, giá thương thảo, giá hợp đồng, giá quyết toán trong hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Luật, Nghị định, Thông tư và các căn cứ liên quan khác trong quá trình soạn thảo hợp đồng.
2. Tổng quan về kế hoạch đấu thầu và các cơ sở hình thành kế hoạch đấu thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
3. Quá trình hình thành giá hợp đồng và cách xác định giá hợp đồng các điều kiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
4. Tổng quan về các loại hợp đồng và hình thức hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Cập nhật theo Nghị định mới nhất NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thay thế cho NĐ 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng).
5. Hướng dẫn soạn nội dung hợp đồng xây lắp, hợp đồng tư vấn trong hoạt động xây dựng theo Theo Thông tư số: 08/ 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công/ tư vấn xây dựng công trình kết hợp với NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015. 
6. Hướng dẫn thanh quyết toán vốn theo TT 08/2016/TT-BTC (A-B) (Thay thế TT86/2011 TT-BTC)
7.  Các hình thức thanh toán hợp đồng: đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, đơn giá trọn gói..
+ Cung cấp các mẫu hợp đồng theo loại hợp đồng và hình thức hợp đồng đã được ký kết làm tham khảo;
+ Cung cấp toàn bộ một mẫu hồ sơ làm tham khảo thanh toán theo TT 08/2016/TT-BTC theo vốn ngân sách nhà nước;
+ Cung cấp toàn bộ một mẫu hồ sơ làm tham khảo thanh toán theo TT 08/2016/TT-BTC theo vốn ODA, WB;
2
…/.../2017
II. PHẦN THỰC HÀNH SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, THANH QUYẾT TOÁN A-B VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
8. Soạn thảo chi tiết hợp đồng thi công xây dựng: Theo Thông tư số 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (đang chờ cập nhật mới theo NĐ 37/2015/NĐ-CP).
+ Các chú ý khi soạn thảo hợp đồng xây lắp;
+ Cách sử dụng từ ngữ, ngôn ngữ trong quá trình soạn thảo hợp đồng;
+ Sử dụng các điều kiện để ràng buộc trong hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, đơn giá trọn gói…;
+ Các quy định về chi tiết về hợp đồng cập nhật mới nhất 2016.
9. Soạn thảo Hợp đồng tư vấn: theo Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng (đang chờ cập nhật mới theo NĐ 37/2015/NĐ-CP).
3-4
…/.../2017
15. Thanh toán khối lượng hoàn thành theo TT 08/2016/TT-BTC cho các hình thức hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
- Hợp đồng theo đơn giá trọn gói…:
+ Làm việc trực tiếp với các số liệu đang dạng từ dân dụng, cầu đường, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật thông qua các hồ sơ đã được Ban quản lý tư vấn giám sát, kho bạc kiểm duyệt mới nhất năm 2016.
+ Lập biểu thanh toán khối lượng theo PL03a;
+ Lập biểu thanh toán khối lượng phát sinh theo PL04;
+ Xác định các giá trị: Giá trị hợp đồng, Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, Chiết khấu tiền tạm ứng, Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, Thanh toán tạm ứng, Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành, Luỹ kế giá trị thanh toán theo Phụ lục 3a;
+ Các thủ tục tài chính (Hóa đơn VAT, phí và các lệ phí nêu có) đính kèm hồ sơ thanh toán;
+ Kết xuất hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán in ấn đóng dấu.
4-5
…/.../2017
15. Thanh toán theo TT 08/2016/TT-BTC cho các hình thức hợp đồng sử dụng vốn ODA và WB.
- Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
- Hợp đồng theo đơn giá trọn gói…:
+ Làm việc trực tiếp với các số liệu đang dạng từ dân dụng, cầu đường, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật thông qua các hồ sơ đã được Ban quản lý tư vấn giám sát, kho bạc kiểm duyệt mới nhất năm 2016.
+ Lập biểu thanh toán khối lượng theo PL03a;
+ Lập biểu thanh toán khối lượng phát sinh theo PL04;
+ Xác định các giá trị: Giá trị hợp đồng, Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, Chiết khấu tiền tạm ứng, Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, Thanh toán tạm ứng, Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành, Luỹ kế giá trị thanh toán theo Phụ lục 3a;
+ Các thủ tục tài chính (Hóa đơn VAT, phí và các lệ phí nêu có) đính kèm hồ sơ thanh toán;
+ Kết xuất hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán in ấn đóng dấu.
6
…/.../2017
16. Quyết toán xây dựng công trình và thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo TT19/2011/TT/BTC:
+ Các hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị quyết toán công trình xây dựng;
+ Thủ tục quyết toán Nhà thầu với Chủ đầu tư (quyết toán A-B);
+ Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định;
+ Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
+ Quyết toán hợp đồng theo đơn trọn gói;
+ Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước (giữa Chủ đầu tư và cơ quan cấp vốn, vay vốn).

Lưu ý:
1. Học viên đi học đúng giờ mang theo laptop và tập ghi chép.

2. Thời gian học cố định, nếu có thay đổi Ban tổ chức sẽ thông báo qua điện thoại.

3. Học viên dù bận đến đâu cũng phải sắp xếp thời gian để hoàn thành các bài kiểm tra và nhiệm vụ được giao về nhà.

4. Xếp loại của học viên sẽ được dựa vào các bài kiểm tra và bài tập cuối khóa.

5. Một lớp tối đa 15 học viên. Vì vậy học viên đăng ký qua điện thoại thành công, cần nhanh chóng đến địa chỉ trên để làm thủ tục nhập học. 

6. Để đảm bảo chất lượng khóa học và uy tín của CLB, chúng tôi chỉ nhận những học viên có chuyên ngành phù hợp và chăm chỉ - cầu tiến - ham học hỏi. 

Đăng ký học: 0982.500.139 (Ms. Kim Búp)


                                                   
                                                    Địa chỉ đăng ký và học: 143A/36 Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCMPhòng học đầy đủ bàn ghế máy chiếu, máy lạnh, không gian thoáng mát.
Xem lịch khai giảng các khóa học khác Tại đây

Bình luận

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 8 )

 1. Em cũng đang cần học lớp online

  Trả lờiXóa
 2. Thầy ơi!
  E được bạn giới thiệu lớp thanh quyết toán này rất hay và thực tế, em xin Thầy cho người liên hệ với em để cho em học vào lớp gần nhất vào tháng 12 này được không ạ? SDT: 0935 094 001.
  Em cảm ơn ạ!
  À mà cho em hỏi lớp gần nhất là ngày bao nhiêu luôn ạ?

  Trả lờiXóa
 3. Chào bạn!
  Cảm ơn bạn đã tin yêu và đồng hành cùng CLB.
  Lớp Hợp đồng Thanh Quyết toán sắp tới khai giảng vào ngày 16/12/2015, và hiện nay đang có chương trình khuyến mãi giảm học phí 10% trong tháng 12. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
  Thân ái!

  Trả lờiXóa
 4. Chào Quý Thầy/Cô!
  Hiện em mới xin vào một cty, em được làm ở phòng Kế hoạch, em đang tìm hiểu về lớp Thanh Quyết toán của bên CLB, em thấy rất hay và muốn tham gia 1 khóa. Mong được tư vấn kỹ hơn qua số đt: 01673.940.382 (Loan)
  Trân trọng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Loan Thân mến!
   Lớp hợp đồng thanh quyết toán do clb tổ chức là lớp có 1 không 2 tại tphcm. Chuyên hướng dẫn thực hành làm đủ các loại hợp đồng và thủ tục thanh toán các hợp đồng đó cho nhiều loại vốn khác nhau như Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn WB,...
   Chúng tôi sẽ liên hệ để sắp cho bạn vào lớp khai giảng vào ngày 16/12/2015.
   Cảm ơn bạn đã tin yêu CLB.

   Xóa
 5. Chào Thầy và Club
  Em là Tuấn Anh, hiện tại là sinh viên năm cuối chuyên ngành KTXD
  Vào thời điểm hiện tại không biết em đã nên học lớp Hợp đồng và Thanh quyết qoán hay chưa?
  Dự toán và đo bóc khối lượng em cũng đã học và thực hành cũng nhiều rồi ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!
   Kỹ năng làm hồ sơ Thanh Quyết toán là rất cần đối với kỹ sư Kinh Tế Xây dựng.
   Bạn nên tiếp cận sớm vì còn nhiều việc phải làm lắm.
   Bạn có thể liên hệ trực tiếp số đt sau để được tư vấn thêm hoặc đăng ký học: 01654.696.225
   Cảm ơn bạn đã quan tâm!

   Xóa
 6. ai có nhu cầu học thêm về dự toán, thanh quyết toán, đấu thầu, Giám sát, QLDA liên hệ với mình (0975668823)

  Trả lờiXóa

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học