NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

 [tintuc]

8 điểm mới quan trọng của TT14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung TT 10/2021/TT-BXD về quản lý chi phí ĐTXD

Vào ngày 29/12/2023, Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD, Thông tư này đã sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD và Thông tư số 10/2021/TT-BXD, hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024. Như vậy, có những điểm mới nào cần lưu ý khi áp dụng vào công tác tính toán và quản lý chi phí ĐXD?

8 điểm mới quan trọng của TT 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung TT 10/2021/TT-BXD về quản lý chi phí ĐTXD

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD như sau:
Tóm tắt ý chính:
Thay thế cụm từ "tệp dữ liệu điện tử (file Microsoft Excel)" thành "tệp dữ liệu điện tử (theo mẫu thống nhất)"
Kèm theo sửa đổi bổ sung Mẫu số 01 phụ lục VIII: Công bố giá vật liệu xây dựng tháng/quý...năm.... trên địa bàn tỉnh/ thành phố

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9, khoản 3, của Thông tư số 11/2021/TT-BXD về giá vật liệu xây dựng như sau:
Tóm tắt ý chính:
- Sửa đổi điểm b, khoản 3, điều 9 và bổ sung điểm đ và e, khoản 3, điều 9: Quy định rõ hơn về trường hợp giá vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chưa phù hợp.

3. Sửa đổi, bổ sung mục 2.1 Mục 1 phụ lục II của Thông tư số 11/2021/TT-BXD về Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ như sau:
Tóm tắt ý chính:
- Bổ sung 2.1.1 và 2.1.2 hướng dẫn chi tiết về việc xác định đơn giá mua sắm cho thiết bị. Quy định về chứng thư thẩm định giá, yêu cầu các thông tin về báo giá, thông tin giá tham khảo từ dự án tương tự.

4. Sửa đổi, bổ sung mục 1.2.1.1 Phụ lục IV về hướng dẫn xác định giá vật liệu như sau:
Tóm tắt ý chính:
- Sửa đổi hướng dẫn xác định giá vật liệu. Bổ sung tiêu chí đánh giá xem xét khi lựa chọn giá vật liệu, quy định cụ thể các nguồn để lấy giá vật liệu, đề cập đến chứng thư thẩm định giá và tham khảo công trình tương tự.

5. Sửa đổi, bổ sung mục 2.1.1 Mục 4 Phụ lục II về hướng dẫn xác định giá vật liệu cho dự toán điều chỉnh như sau:
Tóm tắt ý chính:
- Sửa đổi hướng dẫn xác định giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh do biến động giá, đối với trường hợp xác định dự toán điều chỉnh. Nhằm thống nhất phương pháp xác định giá vật liệu đã được sửa đổi bên trên.

6. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Phụ lục VIII về mẫu công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng/ quý
Tóm tắt ý chính:
- Sửa đổi biểu mẫu 01 về công bố giá vật liệu xây dựng tháng/quý chi tiết hơn. Quy định về tệp dữ liệu điện tử mẫu, tải tệp mẫu, quy định những dữ liệu bắt buộc và không bắt buộc trong báo giá của SXD.

7. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 02 Phụ lục VIII về mẫu công bố đơn giá nhân công xây dựng
Tóm tắt ý chính:
- Sửa đổi biểu mẫu 02 về công bố đơn giá nhân công chi tiết hơn. Quy định về tệp dữ liệu điện tử mẫu, tải tệp mẫu, quy định những dữ liệu bắt buộc và không bắt buộc.

8. Bổ sung Phụ lục XI ví dụ về điền thông tin theo mẫu 01, 02 về công bố giá vật liệu và đơn giá nhân công xây dựng
Tóm tắt ý chính:
- Ví dụ về cách điền thông tin vào mẫu 01, 02

9. Tải văn bản so sánh và hợp nhất TT14/2023/TT-BXD và TT11/2021/TT-BXD (mới nhất)


Mời tải văn bản trên tại đây
[/tintuc]

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký học