NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

[tintuc]

Trọng lượng riêng vật liệu

TRỌNG LƯỢNG RIÊNG VẬT LIỆU

Bảng tra trọng lượng riêng của vật liệu phục vụ cho việc quy đổi đơn vị khối lượng vật liệu. Thường áp dụng cho các công tác bốc xếp vật liệu, vận chuyển lên cao hoặc quy đổi giá.
Mời các bạn xem bảng quy đổi bên dưới. Căn cứ theo Định mức vật tư 1329/2016 BXD.

TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU KHÔNG KIM LOẠI
STT
TÊN VẬT LIỆU
ĐƠN VỊ
 TRỌNG LƯỢNG 
1
Cát nhỏ có môđun độ lớn MI < 0,7
kg/m3
             1.200,00
2
Cát vàng có môđun độ lớn MI > 2
kg/m3
             1.450,00
3
Cát mịn có môđun độ lớn MI = 1,5 - 2
kg/m3
             1.380,00
4
Cát mịn có môđun độ lớn MI < 1,5
kg/m3
             1.310,00
5
Củi khô
kg/m3
                700,00
6
Đất sét nén chặt
kg/m3
             2.000,00
7
Đất mùn
kg/m3
                180,00
8
Bùn hoa
kg/m3
             1.150,00
9
Đất sét (trạng thái tự nhiên)
kg/m3
             1.450,00
10
Đá mạt 0,5 - 2
kg/m3
             1.600,00
11
Đá dăm 2-8
kg/m3
             1.500,00
12
Đá ba 8 - 15
kg/m3
             1.520,00
13
Đá hộc > 15
kg/m3
             1.500,00
14
Đá bọt
kg/m3
                450,00
15
Đá nổ mìn
kg/m3
             1.600,00
16
Gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22cm
kg/viên
                    2,30
17
Gạch thẻ 5 x 10 x 20cm
kg/viên
                    1,60
18
Gạch thẻ 4 x 8 x 19cm
kg/viên
                    1,00

Gạch thẻ thủ công 4 x 8 x 17cm
kg/viên
                    0,89
19
Gạch nung 4 lỗ 10 x 10 x 20cm
kg/viên
                    1,60

Gạch nung 4 lỗ 10 x 10 x 20cm
kg/viên
                    1,43
20
Gạch Hourdis
kg/viên
                    3,70
21
Gạch xây chịu axít
kg/viên
                    3,70
22
Gạch lát chịu axít 15 x 15 x 1,2cm
kg/viên
                    0,65
23
Gạch lá nem
kg/viên
                    1,60
24
Gạch ximăng hoa 20 x 20cm
kg/viên
                    1,40
25
Gạch ximăng hoa 15 x 15cm
kg/viên
                    0,70
26
Gạch ximăng hoa 20 x 10cm
kg/viên
                    0,70
27
Gạch men sứ 11 x 11cm
kg/viên
                    0,16
28
Gạch men sứ 15 x 15cm
kg/viên
                    0,25
29
Gạch men sứ 20 x 15cm
kg/viên
                    0,30
30
Gạch men sứ 20 x 20cm
kg/viên
                    0,42
31
Gạch men sứ 20 x 30cm
kg/viên
                    0,65
32
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30cm
kg/viên
                    1,00
33
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40cm
kg/viên
                    1,80
34
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50cm
kg/viên
                    2,80
35
Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x 3,5cm
kg/viên
                    1,60
36
Gạch lá dừa 20 x 10 x 3,5cm
kg/viên
                    1,10
37
Gạch vụn
kg/m3
             1.350,00
38
Gạch lát Granitô
kg/m3
                  56,00
39
Gỗ xẻ nhóm II, III (gỗ thành phẩm)
kg/m3
             1.000,00
40
Gỗ xẻ nhóm IV (gỗ thành phẩm)
kg/m3
                910,00
41
Gỗ xẻ nhóm V (gỗ thành phẩm)
kg/m3
                770,00
42
Gỗ xẻ nhóm VI (gỗ thành phẩm)
kg/m3
                710,00
43
Gỗ xẻ nhóm VII (gỗ thành phẩm)
kg/m3
                670,00
44
Gỗ xẻ nhóm VIII (gỗ thành phẩm)
kg/m3
                550,00
45
Gỗ dán
kg/m3
                600,00
46
Gỗ sến xẻ khô
kg/m3
 690-1030
47
Gỗ sến mới xẻ
kg/m3
 770-1280
48
Gỗ thông xẻ khô
kg/m3
                480,00
49
Giấy cáctông tốt
kg/m3
             1.000,00
50
Amiăng (tấm)
kg/m3
             1.400,00
51
Giấy các-tông thường
kg/m3
                700,00
52
Giấy các-tông sơn sóng
kg/m3
                150,00
53
Giấy tẩm dầu thông nhựa đường
kg/m3
                600,00
54
Kính dày 1mm
kg/m2
                    2,50
55
Kính dày 1,5mm
kg/m2
                    3,75
56
Kính dày 2mm
kg/m2
                    5,00
57
Kính dày 3mm
kg/m2
                    7,50
58
Kính dày 4mm
kg/m2
                  10,00
59
Kính dày 5mm
kg/m2
                  12,00
60
Kính dày 7mm
kg/m2
                  17,50
61
Kính dày 10mm
kg/m2
                  25,00
62
Ngói máy 22viên/m2
kg/viên
                    2,10
63
Ngói máy 13viên/m2
kg/viên
                    3,10
64
Ngói bò dài 45cm
kg/viên
                    2,65
65
Ngói bò dài 39cm
kg/viên
                    2,40
66
Ngói bò dài 33cm
kg/viên
                    1,90
67
Ngói vây cá (làm tường hoa)
kg/viên
                    0,96
68
Mùn cưa
kg/m3
                300,00
69
Mùn cưa trộn nhựa thông
kg/m3
                300,00
70
Mattít
kg/m3
 1350-1890
71
Mỡ
kg/m3
             1.000,00
72
Mùn cưa thường
kg/m3
                250,00
73
Thủy tinh sợi
kg/m3
                200,00
74
Tấm sợi gỗ ép chắc
kg/m3
                600,00
75
Tấm sợi gỗ ép thường
kg/m3
                250,00
76
Tấm sợi gỗ ép vừa
kg/m3
                150,00
77
Thủy tinh
kg/m3
 2600-2700
78
Than củi
kg/m3
                300,00
79
Than đá
kg/m3
             1.300,00
80
Thạch cao (tấm) nguyên chất
kg/m3
             1.100,00
81
Thạch cao làm tấm ốp mặt
kg/m3
             1.000,00
82
Tấm sợi cứng ốp mặt
kg/m3
                700,00
83
Than xỉ
kg/m3
                730,00
84
Vôi cục
kg/m3
             2.000,00
85
Vôi nhuyễn
kg/m3
             1.350,00
86
Ximăng
kg/m3
             1.500,00
87
Ximăng amiăng (tấm)
kg/m3
             1.900,00
88
Ximăng amiăng làm tấm cách nhiệt
kg/m3
                500,00
89
Xỉ lò
kg/m3
             1.000,00
90
Xỉ lò cao trạng thái hạt
kg/m3
                500,00
91
Xỉ than các loại
kg/m3
                750,00
92
Xỉ lò ăngtraxít
kg/m3
                900,00
93
Xỉ than đá
kg/m3
                800,00
94
Rơm khô
kg/m3
                320,00
95
Rơm ép thành tấm
kg/m3
                300,00
96
Phibrôximăng lượn sóng
kg/m2
                  15,00
97
Xăng
kg/lít
                    0,74
98
Axít H2SO4 nồng độ 40%
kg/m3
             1.307,00
99
Bông khoáng chất (đống)
kg/m3
                200,00
100
Bông khoáng chất (tấm thảm)
kg/m3
                250,00
101
Bông thủy tinh 80
kg/m3
                  15,00
102
Bitum lỏng
kg/m3
 1050-1100
103
Bitum số 5
kg/m3
                970,00
104
Dầu mazút
kg/lít
                    0,87
105
Dầu hỏa
kg/lít
                    0,87
106
Dầu luyn
kg/lít
                    1,00
107
Bêtông thường
kg/m3
             2.200,00
108
Bêtông cốt thép
kg/m3
             2.500,00
109
Bêtông bọt
kg/m3
                800,00
110
Bêtông xỉ
kg/m3
             1.500,00
111
Bêtông gạch vỡ
kg/m3
             1.800,00
112
Bêtông bọt silicat
kg/m3
 400-800
113
Bêtông thạch cao xỉ lò
kg/m3
             1.000,00
114
Vữa bêtông(1m3 thành phẩm)
kg/m3
             2.350,00
115
Vữa xỉ nhẹ
kg/m3
             1.400,00
116
Vữa vôi
kg/m3
             1.600,00
117
Vữa vôi xỉ quặng
kg/m3
             1.200,00
118
Bêtông asphan
kg/m3
 2000-2500


TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU KIM LOẠI
1- Trọng lượng một đơn vị thể tích
STT
TÊN VẬT LIỆU
ĐƠN VỊ
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
STT
TÊN VẬT LIỆU
ĐƠN VỊ
TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
1
Nhôm
kg/dm3
2,5-2,7
8
Thép không gỉ
kg/dm3
8,10
2
Vonfram
kg/dm3
19,10
9
Kền
kg/dm3
8,85-8,9
3
Đura
kg/dm3
2,6-2,8
10
Chì
kg/dm3
11,3-11,4
4
Vàng
kg/dm3
19,33-19,5
11
Kẽm
kg/dm3
6,9-7,3
5
Sắt
kg/dm3
7,6-7,85
12
Gang trắng
kg/dm3
7,58-7,73
6
Đồng thau
kg/dm3
8,1-8,7
13
Gang xám
kg/dm3
7,03-7,19
7
Đồng
kg/dm3
8,3-8,9
14
Thủy ngân
kg/dm3
13,60
2- Trọng lượng kim loại thép lá
Chiều dày
Trọng lượng (kg/m2)
Chiều dày
Trọng lượng (kg/m2)
Chiều dày
Trọng lượng (kg/m2)
Chiều dày
Trọng lượng (kg/m2)
0,25
1,963
4,00
31,400
8,00
62,800
14,00
109,900
0,50
3,925
4,50
35,330
8,50
66,730
15,00
117,800
1,00
7,850
5,00
39,250
9,00
70,650
16,00
125,600
1,50
11,780
5,50
43,180
9,50
74,590
17,00
133,500
2,00
15,700
6,00
47,100
10,00
78,500
18,00
141,300
2,50
19,630
6,50
51,030
11,00
86,400


3,00
23,550
7,00
54,950
12,00
94,200


3,50
27,480
7,50
58,880
13,00
102,100


3- Trọng lượng kim loại thép góc đều cạnh ( kg/m)
Quy cách /   Chiều dày
30 x 30
35 x 35
40 x 40
45 x 45
50 x 50
56 x 56
63 x 63
3
1,330
-
-
-
-
-
-
4
1,740
2,060
2,370
2,730
3,050
3,440
3,900
4,5
-
-
-
-
-
-
-
5
2,140
2,530
2,920
3,370
3,770
4,250
4,810
5,5
-
-
-
-
-
-
-
6
2,520
3,000
-
-
3,860
-
5,772
6,5
-
-
-
-
-
-
5,800
7
-
3,440
-
-
4,000
-
-
Quy cách /   Chiều dày
70 x 70
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100
110 x 110
125 x 125
4,5
4,870
-
-
-
-
-
-
5
5,380
-
-
-
-
-
-
5,5
-
-
5,500
-
-
-
-
6
6,390
6,890
6,780
8,330
-
-
-
6,5
-
-
-
-
10,100
-
-
7
7,390
7,960
9,640
9,640
10,800
11,900
-
8
8,370
9,020
9,650
10,900
12,200
13,500
15,500
9
-
10,010
-
12,200
-
-
17,300
10
-
-
-
-
15,100
-
19,100
11
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
17,900
-
22,700
13
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
20,600
-
26,200
16
-
-
-
-
23,300
-
29,600
Quy cách /   Chiều dày
140 x 140
160 x 160
180 x 180
200 x 200
220 x 200
250 x 250

9
19,400
-
-
-
-
-
-
10
21,500
24,700
-
-
-
-
-
11
-
27,000
30,500
-
-
-
-
12
25,500
29,400
33,100
37,000
-
-
-
13
-
-
-
39,900
-
-
-
14
-
34,000
-
42,800
47,400
-
-
16
-
38,500
-
48,700
53,800
61,500
-
18
-
43,000
-
-
-
68,900
-
20
-
47,400
-
60,100
-
76,100
-
22
-
-
-
-
-
83,300
-
25
-
-
-
74,000
-
94,000
-
28
-
-
-
-
-
104,500
-
30
-
-
-
87,600
-
110,400
-
4- Trọng lượng kim loại thép góc lệch cạnh ( kg/m)
Quy cách /   Chiều dày
56 x 36
63 x 40
70 x 45
75 x 50
80 x 50
90 x 56
100 x 63
4
2,810
3,170
-
-
-
-
-
4,5
-
-
3,980
-
-
-
-
5
3,460
3,910
4,390
4,790
4,990
-
-
5,5
-
-
-
-
-
6,170
-
6
-
4,630
-
5,690
5,920
6,700
7,530
7
-
-