CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ DỰ TOÁN của TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM và CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO DTC DỰ TOÁN CLUB: LỚP HỢP ĐỒNG - THANH QUYẾT TOÁN CHUYÊN SÂU

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

LỚP HỢP ĐỒNG - THANH QUYẾT TOÁN CHUYÊN SÂU

        Hiện nay CLB có tổ chức lớp Chuyên thực hành soạn Hợp đồng và Làm hồ sơ thanh quyết toán cho các nguồn vốn khác nhau bao gồm: Vốn Ngân hàng thế giới (WB), Vốn vay ODA, Vốn Ngân sách, Vốn tư nhân. 

Không chỉ hướng dẫn lý thuyết như những nơi khác, học viên sẽ được giảng viên hướng dẫn từng bước để làm thủ tục hồ sơ thanh toán cho từng loại công trình, từng loại hợp đồng và nguồn vốn khác nhau.


THÔNG BÁO
V/V KHAI GIẢNG LỚP HỢP ĐỒNG - THANH QUYẾT TOÁN

LỚP CHUYÊN THỰC HÀNH LÀM HỢP ĐỒNG, THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
(Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo NĐ 37/2015 NĐ-CP và thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành A-B; 
quyết toán vốn Dự Án theo TT08/2016 TT-BTC)

- Hình thức học: Học kèm chuyên sâu (Số lượng có hạn <=15 học viên/lớp)

- Khai giảng: Mỗi tháng khai giảng 2 khóa vào những ngày đầu tháng.

- Thời gian: 6 buổi tối. Từ 18h đến 20h30 - Học vào thứ 7 và CN
        
- Địa điểm: 
                 + Tp HCM: 143A/36 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
                 
- Học phí: 1.700.000 vnđ (Áp dụng cho người đi làm)
  Đặc biệt: 1.100.000 vnđ (Áp dụng cho sinh viên - photo thẻ sinh viên chính quy còn hạn kèm theo)

- Giảng viên: Ths. Ks. Thầy Nguyễn Quốc Phil
Trưởng phòng Đấu thầu Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát Thanh Tuấn

- Liên hệ đăng ký: 01654.696.255 (Ms. Kim Búp)

NHỮNG CAM KẾT KHI ĐĂNG KÝ HỌC:

1. Một lớp học tối đa là 15 học viên, kèm từng học viên.

2. Học viên được học và thực hành Soạn thảo hợp đồng và Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình thực tế. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và chi tiết của của giảng viên.

3. Phương pháp giảng dạy "Người thật việc thật" và "Cầm tay chỉ việc". Giúp học viên dễ hiểu và có thể tự làm được sau khi hoàn thành khóa học.

4. Chứng chỉ Nghiệp Vụ Thanh Quyết Toán cao quý sẽ trao cho bạn khi bạn vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của CLB. 

5. Học viên được hỗ trợ miễn phí lâu dài sau khi hoàn thành khóa học.

6. Học viên được học trong phòng máy lạnh, đầy đủ nước và Tea-break, Wifi.

7. Sau khi học xong 6 buổi, nếu học viên cảm thấy mình chưa làm được việc phần nào thì được học lại phần đó miễn phí.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Stt
Ngày
Nội dung
1
…/.../2017
I. PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm tổng quan về Dự án đầu tư xây dựng công trình các thủ tục pháp lý hình thành dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Khái niệm về giá dự toán, giá dự thầu, giá đề xuất, giá thương thảo, giá hợp đồng, giá quyết toán trong hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Luật, Nghị định, Thông tư và các căn cứ liên quan khác trong quá trình soạn thảo hợp đồng.
2. Tổng quan về kế hoạch đấu thầu và các cơ sở hình thành kế hoạch đấu thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
3. Quá trình hình thành giá hợp đồng và cách xác định giá hợp đồng các điều kiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
4. Tổng quan về các loại hợp đồng và hình thức hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Cập nhật theo Nghị định mới nhất NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thay thế cho NĐ 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng).
5. Hướng dẫn soạn nội dung hợp đồng xây lắp, hợp đồng tư vấn trong hoạt động xây dựng theo Theo Thông tư số: 08/ 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công/ tư vấn xây dựng công trình kết hợp với NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015. 
6. Hướng dẫn thanh quyết toán vốn theo TT 08/2016/TT-BTC (A-B) (Thay thế TT86/2011 TT-BTC)
7.  Các hình thức thanh toán hợp đồng: đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, đơn giá trọn gói..
+ Cung cấp các mẫu hợp đồng theo loại hợp đồng và hình thức hợp đồng đã được ký kết làm tham khảo;
+ Cung cấp toàn bộ một mẫu hồ sơ làm tham khảo thanh toán theo TT 08/2016/TT-BTC theo vốn ngân sách nhà nước;
+ Cung cấp toàn bộ một mẫu hồ sơ làm tham khảo thanh toán theo TT 08/2016/TT-BTC theo vốn ODA, WB;
2
…/.../2017
II. PHẦN THỰC HÀNH SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, THANH QUYẾT TOÁN A-B VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
8. Soạn thảo chi tiết hợp đồng thi công xây dựng: Theo Thông tư số 09 /2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (đang chờ cập nhật mới theo NĐ 37/2015/NĐ-CP).
+ Các chú ý khi soạn thảo hợp đồng xây lắp;
+ Cách sử dụng từ ngữ, ngôn ngữ trong quá trình soạn thảo hợp đồng;
+ Sử dụng các điều kiện để ràng buộc trong hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, đơn giá trọn gói…;
+ Các quy định về chi tiết về hợp đồng cập nhật mới nhất 2016.
9. Soạn thảo Hợp đồng tư vấn: theo Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng (đang chờ cập nhật mới theo NĐ 37/2015/NĐ-CP).
3-4
…/.../2017
15. Thanh toán khối lượng hoàn thành theo TT 08/2016/TT-BTC cho các hình thức hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
- Hợp đồng theo đơn giá trọn gói…:
+ Làm việc trực tiếp với các số liệu đang dạng từ dân dụng, cầu đường, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật thông qua các hồ sơ đã được Ban quản lý tư vấn giám sát, kho bạc kiểm duyệt mới nhất năm 2016.
+ Lập biểu thanh toán khối lượng theo PL03a;
+ Lập biểu thanh toán khối lượng phát sinh theo PL04;
+ Xác định các giá trị: Giá trị hợp đồng, Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, Chiết khấu tiền tạm ứng, Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, Thanh toán tạm ứng, Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành, Luỹ kế giá trị thanh toán theo Phụ lục 3a;
+ Các thủ tục tài chính (Hóa đơn VAT, phí và các lệ phí nêu có) đính kèm hồ sơ thanh toán;
+ Kết xuất hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán in ấn đóng dấu.
4-5
…/.../2017
15. Thanh toán theo TT 08/2016/TT-BTC cho các hình thức hợp đồng sử dụng vốn ODA và WB.
- Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
- Hợp đồng theo đơn giá trọn gói…:
+ Làm việc trực tiếp với các số liệu đang dạng từ dân dụng, cầu đường, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật thông qua các hồ sơ đã được Ban quản lý tư vấn giám sát, kho bạc kiểm duyệt mới nhất năm 2016.
+ Lập biểu thanh toán khối lượng theo PL03a;
+ Lập biểu thanh toán khối lượng phát sinh theo PL04;
+ Xác định các giá trị: Giá trị hợp đồng, Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước, số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này, Chiết khấu tiền tạm ứng, Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này, Thanh toán tạm ứng, Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành, Luỹ kế giá trị thanh toán theo Phụ lục 3a;
+ Các thủ tục tài chính (Hóa đơn VAT, phí và các lệ phí nêu có) đính kèm hồ sơ thanh toán;
+ Kết xuất hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán in ấn đóng dấu.
6
…/.../2017
16. Quyết toán xây dựng công trình và thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo TT19/2011/TT/BTC:
+ Các hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị quyết toán công trình xây dựng;
+ Thủ tục quyết toán Nhà thầu với Chủ đầu tư (quyết toán A-B);
+ Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định;
+ Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
+ Quyết toán hợp đồng theo đơn trọn gói;
+ Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước (giữa Chủ đầu tư và cơ quan cấp vốn, vay vốn).

Lưu ý:
1. Học viên đi học đúng giờ mang theo laptop và tập ghi chép.

2. Thời gian học cố định, nếu có thay đổi Ban tổ chức sẽ thông báo qua điện thoại.

3. Học viên dù bận đến đâu cũng phải sắp xếp thời gian để hoàn thành các bài kiểm tra và nhiệm vụ được giao về nhà.

4. Xếp loại của học viên sẽ được dựa vào các bài kiểm tra và bài tập cuối khóa.

5. Một lớp tối đa 15 học viên. Vì vậy học viên đăng ký qua điện thoại thành công, cần nhanh chóng đến địa chỉ trên để làm thủ tục nhập học. 

6. Để đảm bảo chất lượng khóa học và uy tín của CLB, chúng tôi chỉ nhận những học viên có chuyên ngành phù hợp và chăm chỉ - cầu tiến - ham học hỏi. 

Đăng ký học: 0982.500.139 (Ms. Kim Búp)


                                                   
                                                    Địa chỉ đăng ký và học: 143A/36 Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCMPhòng học đầy đủ bàn ghế máy chiếu, máy lạnh, không gian thoáng mát.
Xem lịch khai giảng các khóa học khác Tại đây

Blogger Comments
Facebook Comments

42 nhận xét :

 1. Chào Thầy, Chào CLB!
  Em nghe thông báo bên Thầy mới mở thêm lớp Chuyên thực hành làm Hợp đồng và Hồ sơ thanh quyết toán. Em rất mừng, vì bên Thầy dạy rất chất lượng. Và giờ em muốn đăng ký thêm lớp ngày cho 2 người. Thầy cho người liên hệ với em qua số cũ nhé: 0905094201 (Việt Anh)
  Chúc Thầy và CLB ngày càng mở thêm nhiều lớp và nhiều cơ sở hơn nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt Anh thân mến!
   Dạo này công tác tốt chứ.
   Ok tôi sẽ bảo người liên hệ lại để ghi danh cho mình nhé.
   Thân ái!

   Xóa
  2. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối trường ĐH GTVT cơ sở 2, chuyên ngành kinh tế xây dựng
   Thầy cho em hỏi là em đã nên học lớp Hợp đồng và thanh quyết toán này chưa. Dự toán và đo bóc khối lượng thì em đã học và thực hành cũng nhiều rồi ạ

   Xóa
 2. Em hóng lớp này của CLB lâu lắm rồi.
  Dự toán thì em biết làm giờ muốn học thêm cái Thanh Quyết toán nữa là tự tin.
  Mong CLB hỗ trợ cho em, Dũng: 0996.392.019

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ok. Biết càng nhiều càng tốt.
   Lớp Thanh quyết toán này dự là sẽ rất hay đấy.
   Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để ghi danh và sắp lớp.

   Xóa
 3. Xin 1 vé tham gia lớp này với Thầy ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vâng cảm ơn bạn đã tin yêu và đồng hành cùng CLB.
   Bạn để lại tên và số đt sẽ có người liên hệ với bạn. Hoặc có thể điện thoại về số đt bên trên để đăng ký nhé.
   Thân ái!

   Xóa
 4. Thầy ơi ! lớp này khi nào khai giảng vậy thầy em xin đăng kí 2 người

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Su Nu Thân mến!
   Bạn để lại số đt chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nhé!

   Xóa
 5. Thầy cho người liên hệ với em nhé. Em đăng ký thêm lớp này nữa. Hoàng. 0123.4932.392

  Trả lờiXóa
 6. Lớp này học làm hồ sơ hay là học thông tư nghị định vậy thầy. Em đang cần lớp chuyên thực hành làm hồ sơ thực tế

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lớp này chuyên thực hành làm hồ sơ thực tế nhé.

   Xóa
 7. Lớp này khi nào khai giảng vậy Câu Lạc Bộ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lớp khai giảng vào ngày 16/10 nhé. Bạn có thể đăng ký qua số điện thoại bên trên
   Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng CLB

   Xóa
 8. Thầy ơi ! Lớp này khi nào khai giảng vậy Thầy em xin đăng kí khóa nào sớm nhất nha Thầy,em tên Võ Thị Hoa - sdt em 01672890086

  Trả lờiXóa
 9. Nguyễn Thị Nga15:16 3 tháng 10, 2015

  Chúc Câu Lạc Bộ ngày càng phát triển hơn nữa. Em ở xa không theo học được các lớp do CLB tổ chức em rất bùn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn Nga.
   Chúc bạn và gia đình sức khỏe - hạnh phúc

   Xóa
 10. Rất hay và bổ ích

  Trả lờiXóa
 11. Thầy có dạy riêng lớp cho 8 người không thầy và đăng kí như thế nào thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn đợt trước bạn có quan tâm lớp tháng 8, chúng tô có liên hệ với bạn, tuy nhiên bạn bận đột xuất đi công tác nên hiện nay có lớp Thanh quyết toán khai giảng vào ngày 16/12/2015. Bạn vui lòng liên hệ lại số đt sau để đăng ký nhé: 01654.696.255
   Thân ái!

   Xóa
 12. Lớp này khi nào khai giảng vậy CLB, không biết bên mình dạy liên hệ thực tế không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn Thu Sương.
   Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là lớp chuyên hướng dẫn thực hành làm hồ sơ thực tế, nên bạn cứ yên tâm là sẽ không phải dạy lý thuyết như những nơi khác.

   Xóa
 13. Hoàng Anh Tuấn14:44 5 tháng 10, 2015

  Hay đấy, em là học viên CLB học bên dự toán chuyên sâu tháng 5, giờ em xin đăng một xuất này khi nào có lịch khai giảng chính xác xin thông báo cho em với
  Em cảm ơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tuấn ơi!
   Lớp sắp tới khai giảng vào ngày 16/12/2015 nhé. liên hệ 01654.696.255 để đăng ký nhé.

   Xóa
 14. CLB cho em hỏi muốn đăng kí thì đến nơi đăng kí hay đăng kí trên điện thoại

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Huy thân mến.
   Trước tiên bạn liên hệ 01654.696.255 để đăn ký qua điện thoại trước, sau đó đến tại địa chỉ 143A/47 Ung văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, HCM để đăng ký nhận tài liệu và học nhé.

   Xóa
 15. Tôi muốn đăng ký học 1 khóa, mong Thầy giúp đỡ tận tình.
  Số điện thoại của tôi: 01227984392.
  Mong sớm liên lạc với tôi.
  Trân trọng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn Hoa!
   Cảm ơn bạn đã tin yêu và đồng hành cùng CLB. Chúc bạn luôn sức khỏe, may mắn, thành đạt!

   Xóa
 16. em đang ở vũng tàu.em có nghe qua lớp dạy thanh quyết toán của thầy mà không đăng kí học được.em muốn học online thì làm sao ạ.mong thầy chỉ giúp em thêm.mal:i lynguyen24@gmail.com

  Trả lờiXóa
 17. e ngoài Hà Nội có lớp học online không mong thày giúp đỡ hoặc có thể cho e xin tài liệu thông qua mail : chuyenphic5@gmail.com cảm ơn thầy nhiều

  Trả lờiXóa
 18. Em cũng đang cần học lớp online

  Trả lờiXóa
 19. Thầy ơi!
  E được bạn giới thiệu lớp thanh quyết toán này rất hay và thực tế, em xin Thầy cho người liên hệ với em để cho em học vào lớp gần nhất vào tháng 12 này được không ạ? SDT: 0935 094 001.
  Em cảm ơn ạ!
  À mà cho em hỏi lớp gần nhất là ngày bao nhiêu luôn ạ?

  Trả lờiXóa
 20. Chào bạn!
  Cảm ơn bạn đã tin yêu và đồng hành cùng CLB.
  Lớp Hợp đồng Thanh Quyết toán sắp tới khai giảng vào ngày 16/12/2015, và hiện nay đang có chương trình khuyến mãi giảm học phí 10% trong tháng 12. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
  Thân ái!

  Trả lờiXóa
 21. Chào Quý Thầy/Cô!
  Hiện em mới xin vào một cty, em được làm ở phòng Kế hoạch, em đang tìm hiểu về lớp Thanh Quyết toán của bên CLB, em thấy rất hay và muốn tham gia 1 khóa. Mong được tư vấn kỹ hơn qua số đt: 01673.940.382 (Loan)
  Trân trọng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn Loan Thân mến!
   Lớp hợp đồng thanh quyết toán do clb tổ chức là lớp có 1 không 2 tại tphcm. Chuyên hướng dẫn thực hành làm đủ các loại hợp đồng và thủ tục thanh toán các hợp đồng đó cho nhiều loại vốn khác nhau như Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn WB,...
   Chúng tôi sẽ liên hệ để sắp cho bạn vào lớp khai giảng vào ngày 16/12/2015.
   Cảm ơn bạn đã tin yêu CLB.

   Xóa
 22. Chào Thầy và Club
  Em là Tuấn Anh, hiện tại là sinh viên năm cuối chuyên ngành KTXD
  Vào thời điểm hiện tại không biết em đã nên học lớp Hợp đồng và Thanh quyết qoán hay chưa?
  Dự toán và đo bóc khối lượng em cũng đã học và thực hành cũng nhiều rồi ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!
   Kỹ năng làm hồ sơ Thanh Quyết toán là rất cần đối với kỹ sư Kinh Tế Xây dựng.
   Bạn nên tiếp cận sớm vì còn nhiều việc phải làm lắm.
   Bạn có thể liên hệ trực tiếp số đt sau để được tư vấn thêm hoặc đăng ký học: 01654.696.225
   Cảm ơn bạn đã quan tâm!

   Xóa
 23. ai có nhu cầu học thêm về dự toán, thanh quyết toán, đấu thầu, Giám sát, QLDA liên hệ với mình (0975668823)

  Trả lờiXóa

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại bên trên. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

 
CÂU LẠC BỘ DỰ TOÁN DTC
Trụ sở: 143A/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
VP1: Số 106, Ngõ 509 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
VP2: 14 Nguyễn Khoái, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

ĐT: (028)6258.9013 - 0913.009.112
Email: dutoandtc@gmail.com

Đăng ký học dự toán - Liên hệ Zalo: 0982.500.139 (Ms. Kim Búp) - Khai giảng liên tục hàng tháng