NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ HỌC DỰ TOÁN HIỆU QUẢ!

ĐƠN GIÁ

1. Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp - Dùng cho dự toán viễn thông.

1. Ngày 05/08/2009, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 7606/BCT-NL công bố đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện, bộ đơn giá gồm 2 tập:
- Tập đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện.
- Tập đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt Trạm biến áp.
Tải tại đây

2. Ngày 29/08/2011, Bộ Công thương đã ban hành công văn số 8001/BCT-TCNL v/v công bố hiệu chỉnh, bổ sung ĐM - ĐG chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA. Công văn này công bố định mức sửa đổi, bổ sung định mức đã ban hành theo QĐ số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 và đơn giá chỉnh sửa đã ban hành theo công văn số 7606/BCT-NL.
Tải tại đây

3. Ngày 14/05/2013, Bộ Công thương đã ban hành công văn số 4167/BCT-TCNL v/v công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA. Công văn này đã hiệu chỉnh một số đơn giá đã ban hành theo 7606/BCT-NL và đơn giá đã ban hành theo công văn số 8001/BCT-TCNL.
Tải tại đây

Như vậy, kể từ ngày 14/05/2013 trở đi, lập dự toán xây dựng công trình ĐZ và TBA phải áp dụng các bộ đơn giá sau: 7606/BCT-NL + 8001/BCT-TCNL + 4167/BCT-TCNL.

Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM.


2. Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP.HCM (Phần xây dựng và phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP.HCM
Lưu ý:
1. Ngày 27/02/2008, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó có QĐ số 104/2006/QĐ-UBND.

2. Hiện nay, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) công bố theo công văn số 1299/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được công bố đính kèm công văn số 1299/SXD-QLKTXD sử dụng lại toàn bộ nội dung của đơn giá XDCB được ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện việc in ấn lại. Các đơn vị sử dụng nội dung phần đơn giá trong tập đơn giá XDCB đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tóm lại từ năm 2006 đến nay (tháng 6/2014) tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng duy nhất một bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào bạn, nếu có thắc mắc hoặc góp ý nào xin hãy để lại comment. Mọi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Sẽ rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu.

HỆ THỐNG VĂN BẢN MỚI NHẤT

KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI